Trouwen in Mokum

Ik ben gelovig , maar mijn partner heeft daar niets mee. Is een kerkelijk huwelijk dan mogelijk?

Wanneer één van beide zegt ongelovig te zijn, anders gelovig te zijn of agnostisch te zijn, dan willen veel predikanten daarover met jullie in gesprek gaan. Niemand zal in een keurslijf geperst worden en het is ook zeker niet de bedoeling dat er een dienst wordt gehouden waar één van jullie niet voor de volle honderd procent achter kan staan. De voorbereidingsgesprekken zijn hierbij zeer belangrijk.

Veel predikanten geven dat het maatwerk is. Samen in gesprek gaan over liefde, trouw en geloof. Samen op zoek gaan naar trouwteksten, liederen en een formulering voor de trouwgeloften waar jullie allebei achter kunnen staan. Voorop staat altijd dat jullie elkaar in jullie keuzes ondersteunen. Ook in de keuze om God in je leven toe te laten.


Categorie: faq