Trouwen in Mokum

Hoe gaat de kerk om met interreligieuze huwelijksvieringen?

Er zijn voorbeelden van huwelijksvieringen waarbij zowel een imam als een dominee of priester betrokken was. Wel moet er goed nagedacht worden over de invulling van de viering. Dat hangt ermee samen dat de opvattingen over wat een huwelijksviering is, in de kerk en de moskee zo verschillend zijn. Er zal gekozen moeten worden tussen of een islamitische huwelijkssluiting (ondertekenen van het contract) of een protestantse inzegening resp. een katholieke huwelijkssluiting. Het maximaal haalbare is dan: een islamitische huwelijkssluiting waarbij een dominee of priester als gast aanwezig is of een christelijke huwelijksviering waarin de imam (of een moslim bekende van de bruidegom) een rol heeft. In beide gevallen is het zinvol te zoeken naar rituelen en woorden die herkenbaar zijn voor de ander en niet in strijd met waar men zelf voor staat. Ook kan het belangrijk zijn dat er zoveel mogelijk toelichting gegeven wordt op wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. Dit kan mondeling gebeuren of door een tekst in het liturgieboekje. Bij een protestantse trouwdienst moet men de uitgangspunten voor wat zo’n dienst is in acht nemen, en dat geldt ook voor een viering in de RK kerk of met de imam. Dat betekent overigens niet  dat de viering stap voor stap ‘volgens het boekje’ dient te zijn. Niet altijd is een complete kerkelijke of islamitische viering mogelijk. Maar in overleg met de voorgangers waar een zegening door de moslimpartner mogelijk als ‘teveel van het goede’ ervaren wordt, zal er misschien wel gebeden kunnen worden. En waar de liedkeuze problemen geeft, kan er misschien wel muziek klinken. Er kan hoe dan ook uit de Heilige Schriften gelezen worden en ook een overdenking van het gelezene kan een plek hebben. Met de inzet van zowel de huwelijkspartners als de voorgangers kan veel mogelijk zijn. het vergt creativiteit en inlevingsvermogen om de juiste weg te vinden. Het is van belang dat geen van de betrokkenen overvraagd wordt en dat iedereen zich kan herkennen in de keuzes die gemaakt worden. 
Wanneer andere religies een plaats krijgen in een christelijke trouwdienst, dan is het mogelijk dat hierbij ook een geestelijk leider uit die traditie wordt uitgenodigd om mee te werken aan de trouwdienst. In ieder geval is het zaak dat alle rituelen en handelingen van tevoren goed worden uitgelegd, zodat iedereen weet wat er zich tijdens de dienst afspeelt. Ook zal er gesproken moeten worden in de voorgesprekken met de predikant over eventuele moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen in jullie toekomst samen wanneer het op geloof en traditie aankomt. Het gaat erom dat jullie, maar ook de predikant, een realistisch beeld krijgen van jullie verbintenis en hoe dat wordt vormgegeven in een trouwdienst in de kerk.


Categorie: faq