Trouwen in Mokum

Oecumenische en interreligieuze huwelijksvieringen

Als jullie van twee verschillende kerken lid zijn, zullen we een predikant zoeken die met beide stromingen feeling heeft. In het vormgeven van de dienst zullen we zoeken naar creatieve oplossingen. In de keus van de liederen, de locatie (bijvoorbeeld een protestantse dienst in een katholiek kerkgebouw of andersom) en de vorm van het ritueel kunnen de verschillende kerkelijke tradities tot uitdrukking worden gebracht.

Ook wanneer partners verschillende geloofsovertuiging hebben kan er aan een ceremonie worden gewerkt waarbij recht wordt gedaan aan de verschillende huwelijksrituelen. Standaard interreligieuze huwelijksvieringen bestaan tot op heden niet. Dat komt doordat opvattingen over wat een huwelijksviering is, binnen het protestantse, katholieke  en islamitische geloof zo verschillend zijn.   Met de inzet van zowel de huwelijkspartners als de voorgangers kan er met creativiteit en inlevingsvermogen wel veel mogelijk gemaakt worden.  Het is van belang dat alle rituelen en handelingen van tevoren goed worden uitgelegd, zodat iedereen weet wat er zich tijdens de dienst zal afspelen en niemand overvraagd wordt.

In een protestantse trouwdienst  spreken de geliefden geloften naar elkaar uit. Deze vragen hebben een belijdend karakter, ze verbinden de al gedane burgerlijke trouwbelofte aan het geloof. De kern van de ceremonie is de zegen die daarop volgt.   De katholieken noemen het huwelijk een sacrament: een manier waarop God zijn genade zichtbaar maakt aan de mensen. In tegenstelling tot andere sacramenten is het niet de priester die het huwelijkssacrament uitvoert, maar de bruid en bruidegom. Over het algemeen zal het huwelijk tijdens een eucharistieviering plaatsvinden, waarbij de gelovigen brood en wijn delen.

In de islam wordt het huwelijk beschreven als een ‘zeer hecht contract’. In de koran wordt voor dit verbond de term mithaq gebruikt. De afspraken in dit contract worden het schriftelijk vastgelegd en is pas geldig wanneer duidelijk is dat beide partners er van harte en vrijwillig mee instemmen. Daarnaast moet er een gift worden vastgesteld van de bruidegom aan de bruid, de Mahr. Om deze verschillende tradities bij elkaar te brengen gaan we graag met jullie op zoek naar trouwrituelen die passend en gewenst zijn binnen jullie gedeelde levensovertuiging.  


Categorie: trouwrituelen