Trouwen in Mokum

Eigen ritueel

Ieder liefdesverhaal is iets bijzonders. Graag gaat de predikant in gesprek over een trouwritueel dat recht doet aan de lading van jullie eigen verhaal. Als jullie persoonlijke wensen hebben met betrekking tot de ceremonie en ideeën hebben over de uiting van jullie verbond, dan staat de predikant hier zeker open voor. De ceremonie kan zo een spiegel zijn van de manier waarop geloof en spiritualiteit binnen jullie relatie beleven. Naast een huwelijk kunnen ook andere levensverbintenissen ingezegend worden, zoals bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap. 

De elementen waaraan je zelf vorm kunt geven zijn bijvoorbeeld de muziek die gespeeld wordt, de inbreng van familie en vrienden,  een persoonlijk ritueel, het gedenken van een dierbare die er niet (meer) bij kan zijn of gedichten en verhalen over jullie liefde. Naast alle vrije invulling zijn er een aantal vaste onderdelen die deel uitmaken van  de trouwdienst. Ieder kerkelijke huwelijksceremonie bestaat  uit een  gebed, een Bijbellezing en overdenking, het uitspreken van de beloftes en het ontvangen van de zegen. 

Natuurlijk bestaat er voor de belofte een standaardformulering, maar jullie kunnen er ook voor kiezen zelf één te schrijven. Daarnaast kun je kiezen om deze beloftes zelf uit te spreken of om ja te zeggen op vragen die de predikant stelt. Zegenen betekent ‘goede woorden uitspreken’ over jullie huwelijk.  Met het ontvangen van de zegen wordt jullie liefde ingewijd in de liefde van God. Bij het ontvangen van de zegen is het gebruikelijk dat het bruidspaar is geknield zit op het knielbankje. Met het uitspreken van de woorden ontvang je de kracht en de belofte dat God jullie huwelijk wil dragen in mooie en in moeilijke tijden. 


Categorie: trouwrituelen