Trouwen in Mokum

De een gelooft wel, de ander niet

Ook wanneer alleen één van beide partners protestants is en de ander geen religie aanhangt, kan er een huwelijksceremonie binnen de kerk plaatsvinden. Het wettelijk huwelijk wordt uiteraard gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand-. Dit kan op het stadhuis, maar ook zijn een aantal van onze kerken zijn aangemerkt als officiële trouwlocatie voor de burgerlijke stand. Het huwelijk wordt dus gesloten in het bijzijn van een overheidsambtenaar, en vervolgens mogelijk ingezegend door een predikant. 


Categorie: trouwrituelen